Let's Chat!

PO BOX 141 Boolaroo NSW 2284

hello@ekahstudio.com

0411 528 924

  • Black Houzz Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon

T  0411 528 924 | E hello@ekahstudio.com | PO BOX 141 Boolaroo NSW 2284

Nominated Architect J.Richardson NSW ARB10331

ABN 13627002135 | ACN  627002135